Земельні відносини в Україні в 2015 р.
Нові законодавчі зміни та практика їх застосування.

Консультанти:

Краснолуцький О.В.-директор Департаменту землеустрою, охорони та використання земель
Держземагентства.
Гончар Л.Я. - суддя Вищого адміністративного суду України.
Близнюк П.М. - експерт у сфері землеустрою та земельного права.

Мартинюк О.А.- - юрист, гол.спеціаліст Департаменту державного земельного кадастру
Держземагентства.

Штукатурова А.І. - старший юрист МЮФ Dentons (входить до списку 50 провідних міжнародних
юрфірм світу та ТОР-3 кращих юрфірм України в сфері зем.права в 2013 р.).
Гривнак К.Б. - заступник начальника відділу Державної фіскальної служби України.

Програмні питання 16 - 17 червня (вівторок - середа)

 

НОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

 

· Впровадження адміністративної реформи по децентралізації влади у сфері земельних відносин.

· Реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України щодо реорганізації Державного агентства земельних ресурсів.

· Нові правила щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності територіальними органами Держземагентства.

· Зміни в законодавчому забезпеченні щодо землеустрою ( погодження документації(, скасування державної реєстрації земельної ділянки, тощо) .

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК в ДЗК.

 

· Порядок формування земельної ділянки.

· Правовий статус земельних ділянок державної чи комунальної власності, які перенесені до Державного земельного кадастру без її попередньої реєстрації в реєстрі земель до 2013 року.

· Реєстрація земельної ділянки в результаті поділу (об’єднання).

· Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці під житловим будинком.

· Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці право на яку посвідчено державним актом без кадастрового номеру.

· Реєстрація земельної ділянки при зміні цільового призначення.

· Скасування держреєстрації зем.ділянки. Проблемні питання.

· Реєстрація обмежень на використання земельної ділянки, на частину земельної ділянки.

· Підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації.

· В яких випадках можливо оскаржувати дії або бездіяльність кадастрового реєстратора.

НОВІ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ ВІДНОСИНИ В 2015 Р. в результаті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в україні.

· Як зареєструвати земельну ділянку через Центр надання адміністративних послуг?(ЦНАП) Які необхідно подати документи.

· Хто має право надавати Витяг з ДЗК та іншу інформацію з ДЗК.

· Порядок взаємодії адміністратора ЦНАП та Державного кадастрового реєстратора.

· В яких випадках потрібно звертатися до ЦНАП, а коли необхідно звернутися до територіального органу земельних ресурсів.

· ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК в ДЗК та внесення змін до нього. Поширені помилки та алгоритм дій щодо їх виправлення

· Порядок внесення змін до відомостей про земельну ділянку на підставі рішення суду.

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ в 2015р.

 

· Суб’єкти реєстрації речових прав.

· Які документи необхідні для проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку.

· Реєстрація прав на землю у порядку приватизації земельної ділянки із земель державної та комунальної власності.

· Реєстрація прав на землю на підставі цивільно-правового договору.

· Реєстрація прав на земельну ділянку в порядку спадкування.

· Реєстрація прав у разі поділу, виділу, об’єднання земельної ділянки.

· Особливості реєстрації прав державної та комунальної власності на земельну ділянку.

· Як виконати рішення суду щодо скасування державного акту.

 

ОРЕНДА (СУБОРЕНДА) ЗЕМЛІ в 2015 р. (сторони, особливості оренди земель різного цільового призначення, питання реєстраціЇ).

· Правила визначення предмету оренди: технічні та юридичні аспекти (певні проблеми з землями державної/комунальної власності та с/г призначення).

· Договір оренди землі. Вимоги до договорів оренди, ризики невідповідності та шляхи захисту. Типовий договір оренди – недоліки. Встановлення, порядок та підстави зміни орендної плати за землю в 2015 р. в т.ч. в односторонньому порядку. Надання земельних ділянок у спільну оренду. Розірвання договору оренди в т.ч.в односторонньому порядку. Оренда земельних часток (паїв). Зміна власника орендованих земельних ділянок у зв’язкуз розмежуванням земель та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію. Пролонгація (відновлення) договорів оренди землі.

· Реєстрація права оренди та інших прав на земельні ділянки: як правильно оформити довіреність та повний пакет документів для проведення реєстрації; реєстрація нового договору оренди землі; внесення відомостей про існуючий договір оренди землі; як діяти, коли договори оренди земельних ділянок були оформлені у минулі періоди; нюанси реєстрації доповнень та змін до договорів оренди, договорів суборенди; договорів оренди без кадастрових номерів; внесення відомостей до Держреєстру прав про продовження (поновлення) договору оренди землі; реєстрація договорів суперфіцію та емфітевзису.

 

· Оплата за проведення реєстрації прав.

· Перехід права оренди при переході права власності при будівництві в 2015 р. Яким чином це реалізується на практиці.

 

· Право продажу оренди земель с/г призначення і його реалізація на практиці.Обмеження. Моделі, які можна використовувати.

 

· Оренда паїв та невитребуваних паїв. Процедура передачі або хто може розпоряджатися такими землями. Обов’язкові умови у договорі. Питання реєстрації та обов’язкової форми договору.

· Складні питання оренди: лісосмуги, польові дороги.

ІНШІ ДОГОВОРИ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ щодо орендних відносин: можливість та доцільність укладення в т.ч. в залежності від галузевих особивостей: договір сервітуту, договір суперфііцію, договір емфітевзісу, інвестиційні договори, договір спільної діяльності, договір спільної обробки, попередні договори оренди землі, при необхідності отримати зем.ділянку через аукціон, договір компенсації за користування зем.ділянкою, змішані договори. Рекомендації. Локальна практика.

 

НАБУТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ в 2015 р.

 

· Сервітут. Порядок встановлення (в т.ч. в судовому порядку), дія, випадки припинення. Договір сервітуту: істотні та інші умови.Типовий договір (локальна практика). Рекомендації: робіть сервітут «змішаного» типу.

· Суперфіцій: підстави щодо його виникнення, припинення. Типовий договір (локальна практика).

· Емфітевзіс: обмеження. Позитивні моменти при порівнянні з орендою. Сторони, істотні та інші умови договору емфітевзису. Укладення договорів емфітевзісу і суперфіцію для земель держ.власності. Особливості визначення виплат в договорі емфітевзісу. Як здійснити припинення користування земельною ділянкою. Чи можлива забудова земель с/г призначення за за договором емфітевзісу.

· Право власності на землю в 2015 р. Проблемні питання.

ЗЕМЛЕУСТРій: нові законодавчі зміни та практика їх застосування.

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ в 2015р. Процедура та документальне оформлення. Зміна цільового призначення земельних ділянок комунальної, державної власності, орендованих земель – механізми, практика, ризики. Особливості по деяких категоріях земель.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ. ОПЕРАЦІЇ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ПАЯМИ..

 

· Ризики дозволених операцій в 2015 р.

· Особливості оформлення та переоформлення земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства.

· Операції з земельними паями (не успадкованими та не витребуваними). Нерозподілені, неоформлені паї. Чи можна будувати на пайових землях.

· Особливості використання земельних паїв на меліорованих землях та багаторічних насадженнях.

· Правовий статус садових ділянок.

· Трансформація земельної частки (паю) в земельну ділянку.

· Добровільна відмова від права власності.

· Використання с/г земель для інших цілей.

 

ЗЕМЛІ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ на землі транспорту, зв'язку, енергетики, промисловості в 2015 р.

· Використання земель спецпризначення в 2015 р.

· Проблемні питання реєстрації прав на землі спецпризначення.

· Встановлення сервітуту, право постійного користування.

· Особливості будівництва на землях промисловості.

· Відведення нових земельних ділянок, в т.ч.для для промислових цілей. Відшкодування збитків власникам та землекористувачам та втрат с/г та л/г-виробництва.

· Розміщення промислових об’єктів на землях с/г призначення.

· Інвентаризація земель промислових підприємств.

 

ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ.

 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ: орендна плата та інші платежі на підставі договорів користування.. Податок на землю в 2015 р. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА вирішення земельних спорів. Ефективні способи захисту порушеного права в земельних спорах. Коментар судді.

Вартість участі:

16 червня - 1480 грн. 16-17 червня - 2280 грн.

До вартості входить: лекції, консультації; нормативно-правові матеріали (CD); обіди в дні занять; ділові аксесуари; фірмові кава-брейки 5* з ароматним espresso або cappuccino; сертифікат

ЗНИЖКИ: за другого та третього учасників 5% та 10%.

 

· Прийняти участь в 1-денному заході - форма реєстрації на 16 червня

· Прийняти участь в 2-денному заході - форма реєстрації на 16-17 червня

· Зареєструватися по тел.(044)451.88.12

 

 

АНОНСУЄМО:

11-12 червня м.Київ
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ - 2015. Укладання, зміна умов, розірвання господарських договорів. Нова судова практика виконання договорів. (спікери – судді ВГСУ).

Скоро у КАРПАТАХ (БУКОВЕЛІ)

24 – 28 червня КАРПАТИ Буковель "Radisson Blu" 5*
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ та КОНКУРСНІ ТОРГИ В УКРАЇНІ. ТЕНДЕРИ-2015.
Державне регулювання та контроль.

24 – 28 червня КАРПАТИ Буковель "Radisson Blu" 5*
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ - 2015. Укладання , зміна умов , розірвання господарських договорів. Нова судова практика виконання договорів.

Скоро у ОДЕСІ («ЧОРНЕ МОРЕ» Бугаз 4*)

20 -25 липня «Чорне море» Бугаз 4* м. ОДЕСА
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ та КОНКУРСНІ ТОРГИ В УКРАЇНІ. ТЕНДЕРИ-2015.
Державне регулювання та контроль.

20 -25 липня «Чорне море» Бугаз 4* м. ОДЕСА
ОПОДАТКУВАННЯ -2015. Проблеми. Ризики. Рішення.

20 -25 липня «Чорне море» Бугаз 4* м. ОДЕСА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ.